Wat kan ik allemaal met Clevactio doen

Met Clevactio meet je wat je doet. De diepgaande en uiteenlopende functionaliteiten van deze TDABC-tool helpen je inzichten te verwerven in de cijfers van je bedrijf en gegronde beslissingen te nemen. 

Bekijk hier een voorbeeld.

Ontdek hieronder de vele toepassingen en functionaliteiten.

dashboard TD ABC

Clevactio dashboard

Clevactio heeft de vele functionaliteiten en standaard aanwezige analyses in een overzichtelijk dashboard verenigd.

Clevactio P&L

Winst- en verliesanalyse

Clevactio laat je zien waar je winst maakt en waar je geld verliest - én waarom.

Ga verder dan omzet- en brutomarge-analyse.en rapporteer op bottom line resultaat. .

Transformeer de boekhoudkundige rubrieken vanuit de financiële rapportering naar herkenbare bedrijfsprocessen.

Zie hoeveel elke klant, elk product of marktsegment bijdraagt tot de winst of het verlies.

 

Vergelijk nettoresultaten

Vergelijk nettoresultaten

Zie in een oogwenk waar de verschillen zich situeren tussen de resultaten van twee vrij te selecteren groepen.
Welke activiteiten vergen meer kosten bij de ene groep dan bij de andere? Welke processen verlopen efficiënt, en welke processen kosten te veel en doen de winst teniet?

Bepaal verschillende scenario's en simuleer hoe resultaten erdoor beïnvloed worden. 

 

Cost center reporting

Kosten per cost center

Rapporteer de correcte kosten per afdeling.

Volg de verschillende kostensoorten op per afdeling (personeelskosten, energiekosten, werkingskosten, ...)

Beheer ook de kosten van ondersteunende diensten zoals HR of IT door ze volgens flexibele parameters toe te wijzen aan de andere departementen. Deze supportkosten zijn achteraf apart te traceren.

Capaciteitsanalyse - workload

Capaciteitsanalyse

Breng over- en ondercapaciteiten in kaart.

Gebruik deze info om je model te valideren.

Hou bij analyses en bij kostprijsberekeningen rekening met de gebruikte capaciteit en vermijd dat een (tijdelijke) te hoge capaciteit je kostprijsberekening in de war stuurt.

Enkele Clevactio features

Clevactio is een heel krachtige analysetool, maar maakt de dingen graag eenvoudig te beheren. Daarvoor zijn onder meer volgende features voorzien.

Flexibele allocatie van de kosten

Flexibele allocatie van kosten

De kosten vanuit de boekhouding worden via een centrale beslissingstabel heel flexibel toegewezen aan het meest gepaste kostenniveau, om van daaruit opnieuw volgens eigen inzichten uiteindelijk toegewezen te worden aan de activiteiten, klanten, producten of diensten. Daarbij kan maximaal rekening gehouden worden met de kenmerken van uw boekingen zoals kostensoorten, kostenplaatsen, directe toewijzingen, ... 

Berekende velden

Berekende velden

Bij de allocatie kan er gebruik worden gemaakt van de aanwezige attributen (velden) van een kostenobject bv. om transportkosten toe te rekenen kan het volume van een bestelling gebruikt worden. Maar ook kan gebruik gemaakt worden van berekende velden die niet standaard beschikbaar zijn bv. het aantal orderlijnen op een order, of de omzet op klantniveau. 

Reconciliatie

Reconciliatie

Valideer de analyse door de het totaalresultaat te vergelijken met het boekhoudkundige resultaat, en de eventuele afwijkingen te verklaren met de standaard verschillenanalyse.
Door deze uitgebreide reconciliatiemogelijkheden verkrijgt u vertrouwen in het model en acceptatie van de resultaten.

Wij komen u heel graag helpen bij uw kostprijsproject !

Contacteer Clevano voor meer info of voor een afspraak.

Meer producteigenschappen

Lees meer over de producteigenschappen van Clevactio.

Wat onze klanten willen

Welk marktsegment levert ons bottom line het meest op? 

#Focus